Compañías de suministro de gas

Gas Natural  915899800
REPSOL GAS Información  901100100
Pedidos propano  901120120
Averías  901121212